Tagdíj 2018/19

A tagdíj fizetéssel kapcsolatos információkat, mit tartalmaz, mire fordítjuk, mikkel jár és még több információt az alábbi leírásban találjátok. Köszönjük nektek, hogy ezzel is támogatjátok a csapatunkat és a cserkészetet!

 • Éves tagdíj: 50 Euró/fő
 • Befizetési határidő: 2018. November 15.
 • Bankszámlaszám:
  NÉV – Piroska Ildiko
  IBAN – AT30 1420 0200 1252 0159
  BIC – EASYATW1
 • Közlemény „Verwendungszweck”: Év + név + születési év
  • (pl. 2018/19 Tagdíj Kovács József 2002 és Sára 2005)

Testvérek esetén támogatást tudunk adni az alábbi táblázat szerint:

első gyermek 50 €/év
második gyermek 40 €/év
harmadik és minden további gyermek 30 €/év
18. életévüket betöltöttek 50 €/év

Azaz például egy 18 év alatti gyerek esetén 50€, két gyerek esetén 90€, három gyermek esetén 120€.

A kötelező rész 30 euró, melyet továbbfizetünk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központjának, a fennmaradó 20 euró pedig a csapatunk működését támogatja.

A KMCSSZ tagjai viselhetik a cserkészegyenruhát és a nyakkendőt (fogadalomtétel után). Csak a tagdíjat fizetett aktív tagjaink vehetnek részt a nyári táborainkon és a szövetségi programokon (pl. kerületi programok, vezetőképzések, Akadályversenyek). A fogadalmat még nem tett fiatal tagjaink után nem kell tagdíjat fizetnünk, a teljes összeg támogatásként számolható.

Az éves tagdíj céljai a 72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat fenntartása, többek között gondoskodnunk kell az őrsi foglalkozásokhoz és a programokhoz szükséges eszközök beszerzéséről (hogy ne az őrsvezetőink zsebpénzét kelljen rááldozniuk), a csapatszertár fejlesztéséről és karbantartásáról (pl. közösségi sátrak, szerszámok, tábori és konyhai eszközök stb.), a rászorulók programtámogatásáról. A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközségtől kaptunk egy pincehelyiséget csapatotthonnak, ezúton is hálás köszönet Simon Ferenc atyának, a 2. kerületi esperes-plébánosának és főlelkésznek, de mint minden csapatotthon, ez is folytonos karbantartást és szépítést igényel.

Ha megengedhetik maguknak, hálásan fogadunk akár nagyobb összegű támogatást is – Köszönjük!