Lord Baden-Powell of Gilwell (Bi-Pi), a cserkészet megalapítója 1857-ben született Londonban. Három évesen hat testvérével együtt árván maradt. Társai már gyermekkorában szerették vidámságáért, mulattató történeteiért. Fiatalon katonai pályára lépett, így sok időt töltött Indiában, majd Dél-Afrikában. A bennszülöttek között megtanulta, hogyan lehet úrrá a nehézségeken magárahagyatottan és primitív körülmények között is.
1899-ben az angol-búr háborúban Mafeking védelmével bízták meg. Itt tapasztalta meg, hogy mennyire megállják a helyüket a fiatalok, ha felelősséget tesznek a vállukra. Mikor hazatért Angliába, meglepve tapasztalta, hogy nagy sikert aratott egy katonai kézikönyve az ifjúság körében. Ekkor jutott arra, hogy külön könyvet írjon a fiatalok számára.
Elképzeléseit gyakorlatban is ki akarta próbálni, ezért 1907 nyarán a La Manche-csatorna egyik szigetén (Brownsea) egy tábort szervezett 20 fiúval. A tábor hatalmas sikert aratott. Így az 1908-ban megjelent könyve a Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) címet kapta. Bi-Pi életének új célja a cserkészet lett. Az eszme terjesztése céljából beutazta az egész világot. Ő volt a jamboreek, a cserkészek világtalálkozóinak vendége.

Élete utolsó éveiben Kenyába vonult vissza, és ott halt meg 1941. január 8-án. Utolsó üzenete a cserkészekhez szólt:

Szeretnék Tőletek egy pár szóval elbúcsúzni. Azt hiszem, hogy ez az utolsó alkalom, amikor Hozzátok szólhatok. Így vegyétek, amit mondok. Nagyon boldog életetek legyen.
A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot, Kíséreljétek meg ezt a földet egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogy találtátok.
Legyetek résen tehát, hogy boldogan élhessetek és halhassatok. Legyetek hűek fogadalmatokhoz akkor is, ha már kinőttetek a fiúkorból, és …
Isten legyen veletek!”

A világon hét olyan ország van jelenleg, amelyben nincs cserkészet (be van tiltva: Afganisztán, Kuba, Laosz, Kínai Népköztáraság – bár Hong-Kongban megmaradhatott, Koreai Népköztársaság, Mianmar; nincs: Andorra). A világ cserkészeit két világszervezet fogja össze: a koedukáció elve szerint működő Cserkész Világszövetség, azaz WOSM (World Organization of the Scout Movement) és a hangsúlyozottan leányneveléssel foglalkozó Cserkészlány Világszövetség, azaz WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). A WOSM létszáma kb. 30 millió, a WAGGGS-é kb. 10 millió. Eszerint a világ lakosságának több mint fél százaléka a cserkészmozgalom aktív tagja.

A két cserkész világszervezettől függetlenül – de azokkal kapcsolatot tartva – létezik és működik az egykori cserkészek nemzetközi szervezete, a Nemzetközi Cserkész Testvériség (ISGF; International Scout and Guide Fellowship). Közösséget ad, és támogatni kívánja a cserkészetet. Kb. hetven országban vannak tagjai.

A munka jelentős része a régiókban zajlik; ezek: Afrikai Régió, Arab Régió, Ázsia-Csendes-óceáni Régió, Eurázsiai Régió (a volt Szovjetunió), Európai Régió (Izraellel), Amerikai Régió. (A WAGGGS regionális felosztása ettől részben eltérő.) Az egyes régiók működése – közgyűlés, bizottság, iroda – hasonló a világszervezet felső szintjéhez.

A világcserkészet sokszínű. Egyes országok cserkészete az eltérő hagyományok, különböző társadalmi háttér és egyéb tényezők miatt sokban különbözhet a miénktől; sőt, ugyanazon ország két cserkészszövetsége is eltérő módon működhet. Kölcsönösen sokat tanulhatunk egymástól: mi tőlük profibb szervezői gyakorlatot, szoros kapcsolatot a társadalommal, mindennapi szolgálatának sokféle, gyakorlatias példáját – mi pedig sokat közvetíthetünk nekik abból a cserkész szellemiségből, mely több szempontból hűbb maradhatott Bi-Pi eredeti elképzeléseihez.

A KMCSSZ rövid története

Magyar torony, Bad Ischl, világjamboree

Magyarországon az első cserkészcsapatot 1910-ben szervezték. Két évvel később már annyian voltak, hogy megalakíthatták

a Magyar Cserkész Szövetséget. Az elkövetkező években a magyar cserkészet gyors ütemben fejlődött, bár az első világháború fékezően hatott.

Az 1920-ban alakult Világiroda és 1922-ben alakult International Conference-nak alapítói között volt.

A Trianon utáni kemény időkben a magyarság első nagyobb nemzetközi sikere a magyar cserkészek kitűnő teljesítménye volt az 1924-ben tartott dániai jamboree-n, ahol a versenyben Anglia és az Egyesült Államok mögött a harmadik helyet szerezték meg.

1926-ban rendezték a megyeri nagytábort, 8000 résztvevővel. 1929-ben már 852 magyar cserkész utazott ki Angliába, a harmadik jamboree-ra, ahol ismét kitûntek teljesítményeikkel, szerepléseikkel. A Főcserkészt, gr. Teleki Pált a Világbizottság (International Committee) tagjává választották.

1933-ban a Magyar Cserkészszövetség rendezte a világjamboree-t a gödöllői kastély parkjában. Ötvenöt nemzet 25,792 cserkésze vett részt ezen a világtalálkozón, amelyen a világ főcserkésze, Lord Baden Powell is megjelent.

A Leánycserkész Szövetség szintén Gödöllőn rendezte a Pax Ting nevű leányjamboree-t 1939 nyarán, négyezer cserkész részére.

1941-ben már 1000 csapatban 60,000 cserkész mûködött Magyarországon, egyre nehezebb politikai és gazdasági viszonyok között.

Az addigi eredmények igen jelentsek voltak. Az elsõ népszerû népdalkönyvet (101 Magyar Népdal) a MCSSZ adta ki, Kodály Zoltán előszavával, s ezzel száműzték az idegen dallam énekeket, amelyeket az iskolákban meg javában tanítottak. Megindult a szervezett falukutatás és a regös mozgalom. Cserkész néptánccsoportok elsők voltak az országban.

Öregcserkészek a munkapadoktól a parlamentig mindenütt terjesztették a cserkészszellemet és szolgálták az örök magyar érdekeket.

A háború után még egy rövid ideig működött az újjászervezett Magyar Cserkész Szövetség, de 1948-ban a kommunisták végül is feloszlatták.

1945-ben Nyugat Európa menekülttáboraiban éledt ujjá a Szövetség. Csapatok alakultak ott, majd a kivándorlásokat követen, főként tengeren túlra helyeződött át tevékenységünk.

Sátorverés Rióban, 1954

Csapataink vannak Angliában, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Svájcban, Svédországban, Venezuelában, Brazíliában, Argentínában, Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Kanadában. Szórványcserkészeink úgyszólván a világ minden országában akadnak. A nyugati világ magyar iskoláinak a felét mi tartjuk fenn. Vezető jelöltjeinktől magyar nyelvből és irodalomból, földrajzból és történelemből érettségit követelünk. 1954-tol 2002-ig 2880-an szereztek érettségit. Könyvkiadásunk jelentős. Főként tankönyveket, cserkészkönyveket és néprajzi munkákat adunk ki. Tánc és regös csoportjaink elsőként alakultak a nyugati világban, és sok civil tánccsoport magját alkották vezetőink.

A központi vezetőképző táborunk (Fillmore, NY) mellett Ohioban, Ausztráliában, Németországban és Brazíliában tartunk fenn parkokat. Cserkészházaink vannak New Brunswick, Garfield, Sidney, Buenos Aires, és Cleveland városokban.

Világrészek, országok magyar cserkészeink kapcsolatát erõsítik folyóirataink (a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja), a jubileumi táborok, tanulmányi ösztöndíjak, vezetőképző, és Corvina táborok.

Hontalan Sasok

1989-ben a magyarországi kormány újból megengedte az otthoni cserkészet működését; ekkor változtattuk nevünket Külföldi Magyar Cserkészszövetséggé. A legújabb időkben a Kárpát medence ifjúsága érdekében is dolgozunk. Több száz fiatal vezető kiképzésével és a cserkész szakirodalom 50,000 kötetével segítettük.

Napjainkban a Kárpát medence többi országának, az elszakított területek ifjúságának támogatása az új cél. Azokról szeretnénk gondoskodni, akik a lehet legsúlyosabb helyzetben élnek, akiknek puszta létét is vak gyűlölet fenyegeti.

Fontosabb évszámok

1909. – A nagybecskereki gimnázium értesítője részletesen ismerteti Bi-Pi Scouting for Boys című könyvét
– első terjesztők:

  • Szilassy Aladár
  • Megyercsi Béla
  • Sík Sándor

1910. – megalakulnak az első cserkészcsapatok:
1. sz. BKIE (Keresztény Ifjúsági Egyesület)
2. sz. BKG (budapesti piaristák)
3. sz. Regnum Marianum
1912. december 28.– a Magyar Cserkészszövetség megalakulása
1913. – Vági tutajút Kralovántól Komáromig, amelyen 105 cserkész vesz részt; – a Magyar Őrszem Szövetség megalakulása, a két szövetség egyesül Cserkész-Őrszem Szövetség néven, később az őrszem szó kikopik a névből és a köztudatból
1914. –- 1918 – az I. világháború alatt sok vezetőt elvisznek katonának
1919. – újjáalakul a Magyar Cserkészszövetség, megkezdődik a nagyarányú csapatszervezés
1920. – megindul a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja
1922. – Gróf Teleki Pál az első magyar főcserkész; cserkészeink az elzártságot megtörve külföldre is látogatnak
1924. – II. Világjamboreen, Koppenhágában a nemzetek versenyében a magyar cserkészek Anglia és Amerika után a harmadik helyet szerzik meg ; a Magyar Leánycserkész Szövetség megalakulása
1926. – Megyeri Nemzeti Nagytábor 7500 cserkész részvételével 8 országból
1927. – megnyílik a Hárshegyi Cserkészpark ; az Újpesti Központi Vízitelep ; a Cserkészbolt Szövetkezet
1928. – a Leánycserkész Világszövetség megalakulása Parádon
1933. – IV. Világjamboree Gödöllőn, amelyen összesen 30 000 cserkész vesz részt, ebből 15 000 külföldi 54 nemzetből, a tábor jelképe a Csodaszarvas, hatalmas szervezői és erkölcsi siker a magyar cserkészet számára
1939. – I. Leánycserkész Világjamboree Gödöllőn (Pax Ting – béketalálkozó)
1940. – új, népi hagyományokra épülő próbarendszer kidolgozása a „Teleki-hagyaték” alapján
1941. – Bi-Pi és Gr. Teleki Pál halála
1946. – a Magyar Cserkészszövetség feloszlatása, a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége megalakulása
1947. – VI. Világjamboree Franciaországban, utolsó alkalommal vesznek részt magyar cserkészek
1948. – a Magyar Cserkészfiúk Szövetségét erőszakkal beolvasztják a Magyar Úttörők Szövetségébe, a cserkészmunkát végleg betiltják ; –a Külföldi Magyar Cserkészszövetség megalakulása, hazánkban illegálisan folyik a cserkészet
1956. – rövid időre újraéled a cserkészet
1963. – Sík Sándor halála
1988. – a Magyar Cserkészszövetség újraalakul a 40 évvel ezelőtti hagyományok alapján
1990. – szerte az országban újjáalakulnak a cserkészcsapatok
1991. – Világjamboree Dél-Koreában, Magyarországot újra képviselik cserkészek
1993. – Gödöllői Emléktábor a Gödöllői Világjamboree 60 éves évfordulójára 1500 résztvevővel
1996. – Kárpát-medencei Cserkésztestvériség Nagytábor Ópusztaszeren ; A honfoglalás 1100 éves évfordulójára 1100 itthoni és külföldi magyar cserkésszel
1998. – Hadijáték Pákozdon a pákozdi csata 150 éves évfordulójára
2000. – Millenniumi Emléktábor Esztergomban 1700 cserkész részvételével

Leghíresebb magyar cserkészek

Leghíresebb külföldi cserkészek

Belgium

Csehország

Dánia

Egyesült Királyság

Franciaország

Hollandia

Luxemburg

Németország

Olaszország

Spanyolország

Svédország