Mi a cserkészet

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől függetlenül. Célunk, hogy cserkészeink életrevaló, elkötelezett, felelős, segítőkész, egészséges emberekké váljanak.

A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az Isten, Haza, Embertárs és Magyarság szolgálatára neveli cserkészeit.

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak.

Mindehhez saját nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll:

  • a kisközösségi (őrsi) rendszer,
  • fogadalom és törvények,
  • a cselekedve tanulás,
  • folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben,
  • a magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra. A cserkészet pedagógiai alapjait több, mint 100 éve fektette le az angol Robert Baden-Powell, de kiscsoportos rendszeren és cselekedve tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha!

Ki Lehet Cserkész?

Magyar cserkész csak magyarul beszélő, ötödik életévet betöltött fiú vagy leány lehet, aki önkéntesen elfogadja és aláveti magát a cserkészeszményeknek, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szabályainak és intézkedéseinek.
A szülőket is szívesen látjuk a segitő csoportokban, szülői közösségekben.
Felnőtt cserkész munkára azokat várjuk, akik céljainkat és feltételeinket elfogadják.

Módszereink

A Cserkésztörvények

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának, embertársainak, és magyarságának tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó-lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A Cserkész Próbarendszer

A cserkészet célja a jellemnevelés, ennek eszköze a próbarendszer. A próbarendszer alapjai a Biblia, magyar kultúra, a cserkésztörvények és az általános gyakorlati cserkészanyag. Cserkészetünk az egész emberre tart igényt, így az általános emberi fejlődést követi: tanul, helyt áll, térít-szolgál. Tárgykörei: jellemnevelés, cserkésztudás, embertársak szolgálata, magyarságismeret és testi teljesítmény. A cserkészeket “játszva tanítjuk”.

Kézzelfogható tulajdonságokat próbálunk elsajátítani cserkészeinkkel, például az őszinteséget, pontosságot, udvariasságot, segítőkészséget, megbízhatóságot, állóképességet, megbocsátást és becsületességet. Minden foglalkozás a jellemnevelési célt szolgálja. A kinti természetben való foglalkozásokon keresztül érjük el a legeredményesebb nevelési hatást.

Az Őrsi Rendszer

A cserkészmódszer egy másik jelentős része az őrsi rendszer. Az őrs egy 4-6 cserkészből álló kis csoport, egy képzett tizenéves cserkész vezetésével. Az őrsi egységben való működésen keresztül megtanulják cserkészeink, hogyan kell egy társadalmi egységben működni. Megtanulják a felelősség fogalmát, az alkalmazkodást, az egymás segítséget, és a közös cél elérésében való egyéni lemondást. Ezzel a társadalom hasznos tagjaivá válnak. Az őrsi egységen belül egy fiatal vezeti a fiatalabbakat, tehát ez biztosítja a játszva tanulást is.

Korosztályok

Kiscserkészek (5-10): Cserkészésre készülnek. Sokat játszanak, mint az életre készülő erdei állatok, akik a cserkészésre “edznek”. A sok játékban egységgé kovácsolódnak és vezetőik védőszárnyai alatt igazi gyermekkort élhetnek társaikkal együtt és észrevétlenül ​megtanulnak közösségben élni.

Cserkészek (10-16): A(z őrs)vezetőjük irányítása mellett, egyértelműen a cél felé haladva cserkészik be tudományaikat és készülnek a komoly életre. Ennek első lépéseként fogadalommal kötelezik el magukat, amely önálló döntésükként, saját akaratukból helyezi őket erre a pályára. Mozgásterük még kicsi, jól behatárolt, és vezetőjük határoz meg minden lépést és szabályt. Ezt az utat járva együtt tanulnak meg a közösség tagjai lenni.

Vándorok (17-22): Fiatal felnőttek, akik már maguk felismerik a helyes irányt, a “boldogulás ösvényét”. Ebbe az irányba mennek, de immáron teljesen önállóan, és saját tempójukban. Az útjukat maguk határozzák meg, csak a cél adott. Amit tesznek, maguk hasznára vagy kárára lesz, de minden lehetőségük megvan arra, hogy a maguk javára fordíthassák. A csapattól tanácsokat, ötleteket kapnak. Az eddig átadott értékek révén, tevékenységükkel egyre inkább szilárd értékrenddel rendelkező, felelősségteljes állampolgárrá válnak: megtanulnak a közösségért élni.